ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள்

இலங்கையில் LGBTIQ நபர்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்: நியாயப்படுத்தலுக்கான பாதை
இலங்கையில் LGBTIQ நபர்களை பாதிக்கும் சட்டங்களின் சூழ்நிலைகளின் பகுப்பாய்வு
இலங்கையில் LGBTIQ நபர்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்: நியாயப்படுத்தலுக்கான பாதை
எனது பணியிடம் பாதுகாப்பானதா? தொழிலாளர் சட்டம் மற்றும் LGBTIQ சமூகம் இதுபற்றி போதியளவு அறிவு இல்லாததால், பல ஊழியர்கள் தங்கள் பணியிடங்களில் துன்புறுத்தல், நியாயமற்ற பணிநீக்கம், அடிப்படை உரிமைகள் மீறல் மற்றும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். இந்தப் புத்தகம் இலங்கையின் தொழிலாளர் சட்டங்கள் குறித்தும், உங்கள் உரிமைகள் மீறப்பட்டால் நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்பது குறித்தும் அடிப்படை அறிவை வழங்குகிறது, மேலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்பும் சில முக்கியமான அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.
இலங்கையில் LGBTIQ நபர்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்: நியாயப்படுத்தலுக்கான பாதை
LGBTIQ சமூகம் ஒரு வண்ணமயமான மற்றும் பன்முகத்தன்மையுடன் கூடிய சமூகமாகும். அவர்கள் உலகம் முழுவதிலும் பரந்து விரிந்து வாழும் நமது சமூகத்தின் ஒரு அங்கம் ஆவர். இலங்கையிலும் கூட இது இப்படித்தான் இருக்கிறது. சமூகப் பிரிவுகளுக்கு இடையே ஆதரவைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், உருவாக்குவதற்கும் இந்த சொற்களஞ்சியம் ஒருவித பாலமாக அமைகின் றது. இந்த வழிகாட்டி LGBTIQ சமூகத்தில் உள்ள பன்முகத்தன்மையைப் புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவி செய்கின்றன. இந்த சிறு புத்தகம் LGBTIQ சமூகம் யார் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு படியாகும்.
இலங்கையில் LGBTIQ நபர்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்: நியாயப்படுத்தலுக்கான பாதை

பன்முகத்தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கம் என்பது நிறுவனங்களுக்கு உறுதியான பலன்களை வழங்குவது மட்டுமன்றி ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை உயர்த்துவதற்கும் உதவுகிறது. எனவே பாரபட்சமான சட்டங்கள் மற்றும் ஒதுக்கிவைக்கக்கூடிய சட்டங்களை நீக்குவது மிகவும் அவசியமானதாகும், அப்படி நீக்குவதனால் இலங்கை தனது அனைத்து குடிமக்களினது மனித உரிமைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது மட்டுமல்லாமல், LGBTIQ நபர்களை உள்ளடக்குவதுடன் பணமதிப்பு நீக்கத்தின் பொருளாதார நன்மைகளையும் பெறுகிறது.

இலங்கையில் LGBTIQ நபர்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்: நியாயப்படுத்தலுக்கான பாதை

ஆரோக்கியம் என்பது மனித உரிமை, அது அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும். இருப்பினும், LGBTIQ+ சமூகம் சுகாதார சேவையை நாடும் போது சில சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. இது அவர்கள் அச்சேவையை பெறுவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் இந்த சுகாதார துறைகளில் பணிபுரியும் மக்கள் மீதான அவர்களின் அணுகுமுறையை பாதிக்கிறது.

இந்த அறிக்கை இந்த பகுதிகளை ஆராய்கிறது, சுகாதாரப் பெறுநர்களுடன் அரச மற்றும் தனியார் துறைகளைச் சேர்ந்த சுகாதார வழங்குநர்களின் முன்னோக்குகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

EQUALITY


சர்வதேச அளவில் விநியோகிக்கப்பட்ட வெளியீடு, இது LGBTIQ சமூகத்தையும், உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் உள்ள கூட்டாளிகளை சென்றடைகிறது. இது ஒரு தனித்துவமான, இலங்கை LGBTIQ குறித்த கரிசனை இடைவெளியாகும், இது சமூகத்திற்கான ஒரு ஆக்கபூர்வமான தளமாகவும், நம் நாட்டில் LGBTIQ நபர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து எங்கள் வாசகர்களுக்கு தெரிவிப்பதோடு, சுகாதாரம் மற்றும் உடற்பயிற்சி, சுற்றுலா, ஓய்வு, பேஷன் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.