ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා ස්ථානයන්හිදී වෙනස්කොට සැලකීම පිළිබඳ අධ්‍යනයක්.

රැකියා වල නියුතු LGBTIQ පුද්ගලයන්ගේ සේවා ස්ථානයන්හි අත්දැකීම් පිළිබඳ අපගේ නවතම සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වූයේ ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සිය ලිංගික දිශානතියන් සහ / හෝ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවි අනන්‍යතාවය / ප්‍රකාශනය හෙළි කිරීමට මැලි වන අතර, වෙනස් කොට සැලකීම සහ හිරිහැර කිරීම් හේතුවෙන් රැකියා ස්ථානයේදී ඔවුන්ගේ සැබෑ ස්වරූපයෙන් සිටීමේදී අසීරුතාවන්ට මුහුණදෙන බවයි. ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 58% ක් ප්‍රකාශ කළේ තමන් වාචික හිරිහැරවලට මුහුණ …