පර්යේෂණ ප‍්‍රකාශන


LGBT පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත කෙරේ නීතියේ බලපෑම
ශ‍්‍රී ලංකාවේ LGBTIQ පුද්ගලයන්ට බලපාන නීතිවල තත්ත්ව විශ්ලේෂණයක්
මෙමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සහ සේවා නියුක්ති  ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව සහ ඒවා මෙරට LGBTIQ ප්‍රජාවට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරයි.
අපගේ රටතුල පවත්නා කම්කරු නීති මඟින් හෝ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ (ILO) සම්මුතීන් මගින් දෙනු ලැබූ දැනට පවතින නිර්දේශ සහ සම්මුතීන් හරහා සේවකයින්ට ආරක්ෂාව සපයන විට දී පවා, මෙම සේවක අයිතිවාසිකම් මොනවාද සහ ඒවා උල්ලංඝනය වුවහොත් කුමක් කළ හැකිද යන්න පිළිබඳව දැනුමක් සේවකයාට නොමැති බව පෙනේ.
මෙම දැනුම නොමැතිකම නිසා, බොහෝ සේවකයින් තම සේවා ස්ථානවල හිරිහැරයන්ට ලක්වීම්, අසාධාරණ ලෙස සේවයෙන් පහකිරීම්, මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සහ තවත් බොහෝ ගැටලුවලට මුහුණ පායි
මෙමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සහ සේවා නියුක්ති  ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව සහ ඒවා මෙරට LGBTIQ ප්‍රජාවට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරයි.
LGBTIQ ප්‍රජාව වර්ණවත් සහ විවිධත්වයෙන් යුතු ප්‍රජාවකි. ඔවුන් ලොව පුරා ව්‍යාප්තව සිටින අපේ සමාජයේම කොටසකි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද එය එසේමයි. පාරිභාෂිත පද මාලාව, අවබෝධය සඳහා මෙන්ම සමාජ කොටස් අතර සහයෝගයේ පාලම් ගොඩනැගීමට උපකාරී වේ. මෙම මාර්ගෝපදේශය LGBTIQ ප්‍රජාව තුළ ඇති විවිධත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට අපට සහය වනු ඇත. මෙම පොත් පිංච LGBTIQ ප්‍රජාව කවුරුන්ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීමේ පියවරකි.
මෙමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සහ සේවා නියුක්ති  ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව සහ ඒවා මෙරට LGBTIQ ප්‍රජාවට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරයි.

විවිධත්වය ඇගයීම සහ සියල්ලන්ම ඇතුළත් කර ගැනීම සමාගම්වලට ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන අතර එය රටේ ආර්ථික වර්ධනය ද ඉහළ නංවයි. එබැවින් වෙනස් කොට සැළකීමේ නීති අවලංගු කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර ඒසී කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව සියලු පුරවැසියන්ගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කරනවා පමණක් නොව, LGBTIQ පුරවැසියන් අපරාධකරුවන් බවට පත් කරන නීති ඉවත් කිරීම සහ සමාජයේ පිළිගත් කොට්ඨාශයක් බවට පත් කොට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ද ලබා ගත හැකිය.

මෙමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සහ සේවා නියුක්ති  ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව සහ ඒවා මෙරට LGBTIQ ප්‍රජාවට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරයි.

සෞඛ්‍යය යනු සැමට ප්‍රවේශය තිබිය යුතු මානව අයිතිවාසිකමකි. කෙසේ වෙතත්, LGBTIQ ප්‍රජාව සෞඛ්‍ය සේවාවක් සොයන විට යම් යම් අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි. මෙය ඔවුන්ට සෞඛ්‍ය සේවා ලැබීමට බාධාවක් වන අතර සෞඛ්‍ය සේවාව සහ මෙම අංශවල සේවය කරන පුද්ගලයින් කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ආකල්පවලට බලපෑම් කරයි.

වාර්තාව සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන්ගේ - රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ වල- මෙන්ම සෞඛ්‍ය සේවා ලබන්නන්ගේද දෘෂ්ටි කෝණයෙන් මෙම ක්ෂේත්‍ර ගවේෂණය කරයි.