සර්වනාම නිවැරදිව භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම (#PronounsMatter)

සර්වනාම  යනු අප අනෙක් පුද්ගලයින් වෙත ආමන්ත්‍රණය කරන ආකාරයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ද ලෝකයේ වෙනත් බොහෝ ප්‍රදේශවල මෙන්  සර්වනාම සාමාන්‍යයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පෙන්නුම් කරයි. සාම්ප්‍රදායිකව භාවිතා කරන සර්වනාම වන්නේ ඇය/ඇයට/ඇයගේ  සහ ඔහු/ඔහුට/ඔහුගේ, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පෙන්නුම් කරයි. මේවා බහුලව භාවිතා වන්නේ  ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයෙනි (පුද්ගලික අනන්‍යතාවය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ හැඟීම උපතේදී ඔවුන්ට පවරා ඇති ලිංගිකත්වයට අනූව වේ). කෙසේ වෙතත්, දැන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය නොපෙන්වන සර්වනාම භාවිතා කිරීම සාමාන්‍ය …

“සාඩම්බර මිතුරෙක්” ව්‍යාපෘතිය

මිතුරන් යනු  සමරිසි පුරුෂ, සමරිසි කාන්තා, ද්වීරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී, අන්තර්ලිංගික, සහ අවිනිශ්චිත අනන්‍යතාවයන් සහිත (LGBTIQ)  පුද්ගලයින්ගේ වඩාත්ම ඵලදායී සහ ප්‍රබලම හඬවල් වේ. ඔවුන් අපගේ සහෝදර සහෝදරියන්, අප‌ගේ දෙමාපියන්, ඥාතීන්, හිත මිතුරන්, ගුරුවරුන් හෝ සේවා ස්ථානයේ සගයින් හෝ විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, LGBTIQ නොවන පුද්ගලයින් හට පමණක් නොව, LGBTIQ පුද්ගලයින් හට ද LGBTIQ ප්‍රජාවේ අනෙකුත් සාමාජිකයින් හට මිතුරෙකු විය හැකි බව අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත් වේ.  …