එකඟතාවය ඇති කාන්තාවන් අතර සමරිසි සබඳතා අපරාධයක් ලෙස සැලකීම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් බව එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවක් තීරණය කරයි

“ශ්‍රී ලංකාවේ LGBTIQ ප්‍රජාව සඳහා විශාල ජයග්‍රහණයක්” EQUAL GROUND පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර සහමතියෙන්, සිදුවන සමරිසි සබඳතා අපරාධ වරදක් ලෙස සැලකීම ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කමිටුවක් විසින් ගත් සුවිශේෂී තීන්දුව  EQUAL GROUND කෘතඥව පිළිගනී.

හියුමන් ඩිග්නිටි ට්‍රස්ට් (Human Dignity Trust) සංවිධානයෙහි සහය ඇතිව,එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කොට සැලකීම් තුරන් කිරීමේ අන්තර්ජාතික සම්මුතිය (CEDAW) කමිටුවට රෝසෑනා ෆ්ලේමර්-කල්දේරා (Rosanna Flamer-Caldera) විසින් ගොනු කරන ලද නඩුවේ, සමරිසි සහ ද්වීරිසි කාන්තාවන් සාපරාධීකරණය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ නීති මෙම සම්මුතිය උල්ලංඝණය කරන බවට ලබා දෙන ලද මෙම තීන්දුව ප්‍රධාන නීතිමය පූර්වාදර්ශයක් සපයයි.

Rosanna Flamer-Caldera, Executive Director EQUAL GROUND

තමන් ආදරය කරන පුද්ගලයාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හේතුවෙන්  අපරාධ නීති යටතේ පීඩාවට පත්වන ලොව පුරා සිටින සමරිසි සහ ද්වීරිසි කාන්තාවන්ට, ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් විසින් ගොනු කරන ලද මෙම නඩුවේ තීන්දුව බොහෝ දුරට සුභාවදිව බලපානු ඇත.

CEDAW කමිටු තීන්දුව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ 1883 දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 365A වගන්තිය මගින් (1995 දී සංශෝධිත) වැඩිහිටියන්ගේ කැමැත්ත ඇතිව සිදුකරන සමරිසි ලිංගික සම්බන්ධතා අපරාධයක් බවට පත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට වෙනස් කොට සැලකීමක්‌ බවත්, එබැවින් සම්මුතියේ 2 (අ) සහ (ඩී)-(උ) වගන්තිය මගින් සහතික කොට ඇති සමරිසි සහ ද්විරිසි කාන්තාවන්ට ඇති වෙනස්කොට නොසැලකීමට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත්ය. ඔවුන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය, වෙනස් කොට සැලකීම සහ හානිකර ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ඒකාකෘතිකත්වය වැළැක්වීම සහ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහමතියෙන් වැඩිහිටියන් අතර සිදුවන සමරිසි සබඳතා නිර්-සාපරාධීකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව ද එය සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 365 සහ 365A වගන්ති ප්‍රකාරව “ස්වභාවධර්-මයට විරුද්ධ ලිංගික ක්‍රියා” සහ “තදබල අශෝභන ක්‍රියාවන්” නීතියෙන් වසර 10 ක් දක්වා සිරදඬුවම් ලැබිය හැකි සාපරාධී අපරාධ වේ. මෙමගින් තම කැමැත්ත ඇතිව වැඩිහිටියන් අතර සිදුවන සමරිසි ලිංගික සම්බන්ධතා සාපරාධීකරණය කරන අතර මුලික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමරිසි, ද්වීරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී, අන්තර් ලිංගික සහ ක්වියර/ප්‍රශ්නභාවී (LGBTIQ) ප්‍රජාවට එරෙහිව භාවිතා කෙරේ.

CEDAW කමිටුව විසින් රජයට අවදාරණය කර ඉල්ලා ඇත්තේ සමරිසි සම්බන්ධතා නිර්-සාපරාධීකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවය. සමරිසි, ද්වීරිසි, සංක්‍රාන්ති සමජභාවි සහ අන්තර් ලිංගික කාන්තාවන්ට වෙනස් කොට සැලකීමට එරෙහිව පුළුල් නීති සම්පාදනය කරමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසත්, වෙනස්කොට සැලකීම් වලට ගොදුරු වූ සමරිසි, ද්වීරිසි, සංක්‍රාන්ති සමජභාවි සහ අන්තර් ලිංගික කාන්තාවන්ට වන්දි ගෙවීම ඇතුළු ප්‍රමාණවත් හානිපුර්-ණයක්, ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාව, ආධාරක ක්‍රමවේද සහ ප්‍රතිකර්-ම සපයන ලෙසත් එය ශ්‍රී ලංකා රජයෙට නිර්-දේශ කර ඇත. සමරිසි, ද්වීරිසි, සංක්‍රාන්ති සමජභාවි සහ අන්තර් ලිංගික කාන්තාවන් ඇතුළු ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වූවන්ට සෞඛ්‍ය සේවා සහ මූල්‍ය සේවා සැපයීම, උපදේශනය ඇතුළුව ඵලදායී සිවිල් සහ අපරාධ ප්‍රතිකර්-ම සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම, ඔවුන්ට එරෙහිව රැකියා ස්ථානවල සිදුවන වෙනස්කොට සැලකීම් වැලක්වීමට පියවර ගැනීම සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පොලීසිය වැනි ආයතන සඳහා අවශ්‍යය සංවේදීකරණ පුහුණුව ලබා දීම, ශ්‍රී ලංකා රජයට කමිටුව විසින් කරන ලද නිර්-දේශ අතර වේ.

මෙම අයිතිහාසික තීන්දුව පිළිබඳ ෆ්ලේමර්-කල්දේරා ප්‍රකාශ කරමින් සිටියේ, “මෙම තීරණය ගැන ඇසීමට ලැබීමෙන් මම අතිශයින් සතුටට පත්වෙනවා, එය අප සැම ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක්. “ශ්‍රී ලංකා රජය CEDAW සම්මුතියට අත්සන් කොට අනුමත කර ඇත, එබැවින් මෙම වෙනස් කොට සැලකීමේ නීති අවලංගු කර ඉවත් කිරීමට සහ එම අපරාධකරණය හේතුවෙන් ඇති වන අපකීර්තියෙන් සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් අපව නිදහස් කිරීමට මෙම තීන්දුව රජයට තවදුරටත් දිරිගැන්වීමකි.”

“LGBTIQ පුද්ගලයන් ඇතුළු සියලුම පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ සමානාත්මතාව සහතික කිරීම සහ යල්පැන ඇති වෙනස් කොට සැලකීමේ නීති ඉවත් කිරීම ප්‍රමුඛතවක් විය යුතු බව මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට ප්‍රබල පණිවිඩයක් යවයි,” ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

ෆ්ලේමර්-කල්දේරා ගේ නඩුවේදී සමරිසි සහ ද්වීරිසි කාන්තාවන්ට ඔවුන්ගේ ලිංගිකත්වය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හේතුවෙන් මුහුණ දෙන විවිධ වෙනස්කොට සැලකීම් කිරීම් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු විය. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම වෙනස් කොට සලකන නීති තර්-ජනාත්මක පරිසරයක් නිර්-මානය කිරීමට සහ, පුලුල්ව පැතිරී ඇති සමාජ අපකීර්තිය, ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අපයෝජනය සාධාරණීකරණය කර දිරිගැන්වීමට ඉවහල් වන බවත් මෙම නඩුවේදී තර්ක කෙරිණි.

මෙවැනි ආකාරයේ පළමු නඩු තීන්දුව ලෙස, CEDAW කමිටුවේ මෙම තීන්දුව ගෝලීය පරිමාණයෙන් බලපෑමක් ඇති කරයි.

ලොව පුරා සිටින සමරිසි, ද්වීරිසි සහ කුවියර කාන්තා ක්‍රියාකාරීන් සහ LGBTIQ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධාන ද මෙම තීරණය පිළිබඳ සතුට පල කොට ඇත.


“මෙම තීරණය ලොව පුරා සාපරාධීකරණය කරන ලද සමරිසි සහ ද්වීරිසි කාන්තාවන් මිලියන ගණනක් සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. මේ වන විට කාන්තාවන් අතර සමරිසි  සමීප සබඳතාව සාපරාධී ලෙස සලකන රටවල් 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම සම්මුතියට ස්වේච්ඡාවෙන් අත්සන් කර ඇති නමුත් වර්-තමානය වන විට එමඟින් බැඳී පවතින නීතිමය බැඳීම් පැහැදිලිවම සහ අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් සිටිති, ”එක්සත් රාජධානියේ HDT හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීනී Téa Braun පැවසීය.

Access Chapter 2 හි විධායක අධ්‍යක්ෂිකා සහ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමානාත්මතා ජාලයේ වත්මන් සභාපතිනිය වන දකුණු අප්‍රිකානු සමරිසි ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන Steve Letsike ප්‍රකාශ කළේ, “මෙවැනි තීන්දුවක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති සත්‍යය පෙන්නුම් කරයි!” යනුවෙනි. 

කාන්තාවන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර අයිතීන් පිළිබඳ පනතක් ලෙස විස්තර කෙරෙන මෙම සම්මුතිය, එම අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සහතික කිරීම සඳහා රටවල් විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන න්‍යාය පත්‍රයක් ද වන අතර, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල් අතිමහත් බහුතරයක් එයට බැඳී සිටී. 

ෆ්ලේමර්-කල්දේරා මෙනවිය HDT පදනම සමග වසර අටකට ආසන්න කාලයක් ඇගේ මෙම නඩු කටයුතු සිදුකර ඇති අතර, Breaking The Silence සහ Struggling against Homophobic Violence and Hate Crimes යන වාර්-ථා, තමන් සහ තමන් වැනි අනෙක් කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවන අත්දැකීම් සහ, සමරිසි සහ ද්වීරිසි කාන්තාවන් අපරාධකරණයේ දේශීය හා ගෝලීය බලපෑම් මත පදනම්ව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන ලදී.

“මෙතැනට පැමිණීම දක්වා වුයේ දිගු ගමනක්, නමුත් මෙම තීන්දුව ගැන මම සෑහීමකට පත්වන අතර වසර ගණනාවක් මෙම නඩුව වෙනුවෙන් වූ මහන්සිය හා කැපකිරීම සාර්-ථක වීම ගැන මම සතුටු වෙමි. මෙම තීන්දුව ශ්‍රී ලංකාවේ LGBTIQ ප්‍රජාවට පමණක් නොව ලොව පුරා සියලු LGBTIQ පුද්ගලයන්ට සුභවාදී බලපෑමක් කරනු ඇත, ” යනුවෙන් ෆ්ලේමර්-කල්දේරා තවදුරටත් පැවසීය.

ෆ්ලේමර්-කල්දේරා පසුගිය වසර 22ක්‌ පුරා LGBTIQ සහ කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ ක්‍රියාකාරිනියක ලෙස කටයුතු කරන අතර EQUAL GROUND, Sri Lanka හි නිර්-මාතෘ සහ විධායක අධ්‍යක්ෂවරිය  වේ.

EQUAL GROUND, Sri Lanka යනු සමරිසි, ද්වීරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී, අන්තර්ලිංගික, ප්‍රශ්නභාවී/ක්වියර අනන්‍යතාවයන් සහිත (LGBTIQ) ප්‍රජාව සඳහා ආර්- ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික, සිවිල් සහ දේශපාලනික වශයෙන් සමාන අයිතිවාසිකම් දිනා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාකාරීව සටන් කරන ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධානයකි. සියළුම LGBTIQ පුද්ගලයන් හට ආරක්‍ෂිත පසුබිමක් සැකසීමට  ඇප කැපවී ක්‍රියාකරන අතර LGBTIQ ප්‍රජාව සඳහා මානසික යහපැවැත්ම, ආර්- ථික, සමාජීය හා දේශපාලන සවිබල ගැන්වීම, සෞඛ්‍ය සේවා හා අධ්‍යාපනය ලබාගැනීම, නිවාස හා නෛතික ආරක්ෂාව ඇතුළු ස්වයං ආධාර ලබාගැනීම සඳහා අවස්ථාව  ලබා දීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාරිව කටයුතු කරයි. 2004 දී ආරම්භ කරන ලද EQUAL GROUND මෙරට ක්‍රියාත්මක වන මෙවැනි ආකාරයේ පැරණිතම සංවිධානයයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න